Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n tarkoittama rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Hämeen Pussitehdas Oy
Niinikuruntie 6
33880 Lempäälä
www.hameenpussitehdas.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Mika Paakkari
email: mika@hameenpussitehdas.fi

3. Rekisterin nimi

Hämeen Pussitehdas Oy markkinointirekisteri.

4. Rekisterin / henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Hämeen Pussitehdas Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä mainonnan ja markkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Hämeen Pussitehdas Oy:n palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Yritys ja asema
Yrityksen osoitetiedot
Markkinointikirjeiden lähetyspäivämäärät ja kopiot markkinointikirjeistä

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Hämeen Pussitehdas Oy:n asiakastietojärjestelmästä.
Tietoja ylläpidetään myös hyödyntäen yleisesti saatavilla olevia tietolähteitä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan pyynnöstä tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.
Hämeen Pussitehdas Oy:n ja sen palveluiden tuottajien tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisteri sijaitsee, ovat suojattu palomuurilla ja muiden teknisten keinojen avulla

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.